Vinterns stora projekt på SWE 595 är att uppdatera däckslayouten. Express SWE 595 har ju 30 år på nacken, men är ändå hyfsat uppdaterad utrustningsmässigt. Dock har vi under de fyra säsonger som vi tävlat med båten upptäckt en del saker som vi skulle vilja rätta till med däckslayouten. Senast som däckslayouten uppdaterades var nog förmodligen ungefär runt sekelskiftet och det var den så kallade ”North Däckslayouten” som gällde då med trimfunktionerna på en trimbalk över nedgången.

Det som vi upptäckte under de senaste fyra åren och skulle vilja fixa är följande:

  • Storskotsvagnen har en förmåga att fastna där sittbrunnsbänkarna börjar, tack vare att linan för vagnsjusteringen ramlar ner i hålrummet bredvid skotbalken.
  • Rorsmannen har inget bra fotstöd när det lutar, och vill det sig riktigt illa så kan rorsmannen ramla ned i sittbrunnen och göra lite konstiga saker.
  • När det blåser så mycket att alla gubbar behöver sitta på kanten och vi har fel trim på exempelvis focken har vi inte kunnat trimma om på ett bra sätt. En person har varit tvungen att gå ner i båten för att komma åt trimfunktionerna över nedgången, vilket vi har dragit oss för då det påverkar båtens gång med en person mindre på kanten.
  • Om vi vill trimma om fockens höjd på förstaget behöver vi justera både fockfallet och fockcunninghamen. Fockfallet sitter i en avlastare och behöver en vinsch för att kunna släppa kontrollerat, eller spänna upp. När vi seglar för babord är fockens vinsch upptagen och omöjliggör omtrimning. Det är rent generellt krångligt att justera fockfallet.

För att lösa ovanstående problem har vi kommit fram till följande lösningar:

  • En upphöjd storskotsbalk med Harken windward sheeting gör att det alltid är smidigt att justera storskotsvagnen
  • Ett fotstöd som går från storskotsbalken till akterkanten på sittbrunnen gör att rorsman alltid har bra fotstöd när det lutar
  • Ett luckgarage med dubbelkommando gör att besättningen fortfarande kan sitta kvar på kanten och ändå justera trimfunktionerna
  • En speciallösning med finjustering av fockfallet gör att det går smidigt att justera fockfallet

 

Egentligen är inget av dessa punkter något som gör att vi seglar fortare, men i och med att det blir smidigare att jobba med trim av grejerna bör vi kunna segla längre tid med rätt trim, och kunna trimma om när förhållandena ändras.

Storskotsbalk, luckgarage och trimvingar har beställts och nu i slutet av februari hämtats hos Stefan Falkenberg på SFP Bygg AB. Finishen är suverän, dock behöver vi justera luckgarage och trimvingar lite för att få till passformen.

Efter en hel del tankeverksamhet och beställning av olika mojänger börjar nu det stora jobbet att montera allting. Följ arbetet med att uppdatera däckslayouten på en Express här på bloggen och på SWE 595:s Facebooksida.

2013-01-07 20.58.45

En låda grejer från Harken beställda från hovleverantören PC Marin

2013-01-08 19.04.03
Tidigare däckslayout med trimfunktioner på en balk över nedgången

2013-01-08 18.51.39

Det var inte helt enkelt att få bort den gamla storskotsbalken. Efter att bultarna tagits bort satt den som sten i tätningsmassan. Vi fick ha spännband runt balken och dra upp den i takbalken och sedan i princip lyfta hela båten i storskotsbalken innan den släppte.

2013-01-08 18.57.53

Sittbrunnen med storskotsbalken borttagen.

2013-01-08 19.06.48

Skepparen skruvar

2013-01-09 11.25.47

2013-01-09 11.25.48

Trimbalken borttagen

2013-02-17 13.17.22

Prototyp av fästanordning till fockfallet gjord av Peter Carlsson, med mindre justeringar av skepparen. Fockfallet kommer att bytas ut till 4 mm Dynema.

2013-02-19 21.23.52

Luckgarage och trimvingar från SFP Bygg AB.

2013-02-20 19.09.56

Test av luckgarage och trimvingarnas passform

2013-02-20 19.10.32

Test av storskotsbalkens passning

2013-02-20 19.14.06

Luckgarage

2013-02-25 17.57.12

Prototypen till vänster och tillverkad fockfallslåsning till höger

2013-02-25 15.55.31

Fockfallslåsningen ska sättas på en Ronstanvagn och sedan kunna justeras på en skena med hjälp av block och linor.

2013-02-25 18.12.38

Storskotsbalken och fotstödet inpassat

2013-02-25 18.12.51

 

2013-02-25 18.13.15